Tämän sivuston kautta välitetään suoraa tietoa vesistöjen osakaskunnilta kalastajille, koskien etenkin kalastusta. Säännöstö vesillä on aina vesistökohtaista, kuitenkin huomioiden yleiset kalastuslait ja säännöt. Sivuston pääkohderyhmänä ovat kalastajat, osakaskuntien jäsenet ja kalastuksen valvojat.